Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Misja 

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszen Naukowo Technicznych zostala zalozona przez cztery zalozycielskie stowarzyszenia, które braly udzial od roku 2002 w pracach Komitetu Inicjujacego:

  • Stowarzyszenie Polskich Inzynierów i Techników w Austrii,
  • Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Polskich we Francji,
  • Zrzeszenie Federalne Polskich Inzynierów i Techników w Niemczech,
  • Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Pierwsze Walne Zebranie 23 kwietnia 2004 roku zatwierdzilo nazwe Federacji i uchwalilo statut.

  • Celem podstawowym Federacji jest wspieranie integracji polonijnych srodowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie, uznajac równoczesnie ich niezaleznosc i róznorodnosc,

  • Reprezentowanie wspólnych interesów polonijnych srodowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych wobec wladz polskich, wladz Unii Europejskiej a takze wobec wladz wszelkich organizacji miedzynarodowych i pozarzadowych,

  • Popieranie wspólpracy polonijnych srodowisk naukowo-technicznych i techniczno gospodarczych z analogicznymi srodowiskami w Europie,

  • Propagowanie osiagniec polskiej i polonijnej mysli naukowej, technicznej i gospodarczej.