Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Rys Historyczny EFPSNT

EUROPEJSKA FEDERACJA POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH

Idea stworzenia organizmu zrzeszającego kilka polonijnych stowarzyszeń technicznych w Europie została rzucona przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STPwWB), które w grudniu 2001 r. wystąpiło do polonijnych stowarzyszeń inżynierskich w Austrii, Belgii, Francji i Niemiec z inicjatywą utworzenia Polonijnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Europie. Wysunięto propozycję, aby podstawowym celem Federacji była koordynacja działań i wymiana doświadczeń w zakresie szeroko pojętej popularyzacji polskiej kultury technicznej oraz propoagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowo-technicznej.

Broszura 15-lecia EFPSNT - plik pdfroszura 15-lecia EFPSNT - plik pdf