Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Sekretariat Generalny 

Sekretariat Generalny Federacji jest głównym organem wykonawczym, składającym się z Sekretarza Generalnego, jego Zastępcy, Skarbnika oraz Członków. Skład Sekretariatu Generalnego, wybierany jest na trzy lata.

Aktualny skład Sekretariatu Generalnego na kadencję 2016-2019:

 • Sekretarz Generalny - mgr inż. Janusz PTAK - SITPF (Francja)
 • Z-ca Sekretarza Generalnego - mgr inż. Andrzej KAJZER – ZFPITN (Niemcy)
 • Skarbnik - mgr inż. Katarzyna ANDRE-MARUCHA - SITPF (Francja)

 • Koordynator d/s. Administracyjnych – Dipl. Ing. Bożena PROCHASKA - VPI (Austria)
 • Webmaster – mgr inż. Piotr ŚWIEBODA – STP (Wielka Brytania)

Reprezentanci stowarzyszeń członkowskich :

 • mgr inż. Paweł RYZNAR - VPI (Austria)
 • mgr inż. Krystyna LIZIARD – SITPF (Francja)
 • inż. Arnold PIOTROWICZ - STIPL (Litwa)
 • prof. dr Wojciech STANKIEWICZ - SNPL (Litwa)
 • mgr inż. Aleksandra RADZIWOŃSKA-MICHALCZUK - ZFPITN (Niemcy)
 • mgr inż. Michał WROŃSKI - STP (Wielka Brytania)