Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Grudzień 2013

NOWE WŁADZE EFPSNT

W dniu 30 listopada 2013 r. – w Pałacu "Wiechlice" k/Szprotawy odbyło się Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, na którym dokonano wyboru nowych władz EFPSNT. Dokonano zmiany Sekretariatu Generalnego na lata 2013-2016, w którym funkcję nowego Sekretarza Generalnego objął mgr inż. Janusz Ptak ze Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników we Francji (SITPF), natomiast Zarząd Federacji na okres 2013-2014 został przekazany Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów i Techników na Litwie (STIPL) na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Mozyro.


Listopad 2013

X ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE EFPSNT ORAZ MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZFPITN & EFPSNT, PAŁAC "WIECHLICE", SZPROTAWA 2013

W dniu 30 listopada 2013 r. – w Pałacu "Wiechlice" k/Szprotawy odbędzie się Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w którym wezmą udział delegaci z polonijnych stowarzyszeń inżynierskich z Austrii, Francji, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W trakcie zebrania, Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech przekaże prezydencję Federacji na kadencje 2013-2014 Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów i Techników na Litwie. Tegoroczne WZ EFPSNT odbywa się w połączeniu z Międzynarodową Konferencją pt: "Pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne - innowacyjne i ekologiczne technologie XXI wieku", organizowaną w dniach 28-29 listopada 2013 r. przez Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech.


Luty 2013

3-CI EUROPEJSKI BAL POLSKICH INŻYNIERÓW, HEIDELBERG 2013

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, Polsko-Niemiecki Klub Gospodarczy w Mannheim oraz Chopin Tourist Mannheim zapraszają na 3-ci Europejski Bal Polskich Inżynierów, który odbędzie się dn. 9 lutego 2013r. w Molkenkur Hotel-Restaurant w Heidelbergu. 

Dalsze informacje.