Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Aktualności

Marzec 2019

25. marca 2019 r. - Wieczor polsko-wegierski w Stacji Naukowej PAN w Paryzu

Z okazji Święta Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przypadającego na 23. marca, trzy stowarzyszenia SITPF, AMOPF i ALCYON organizują wspólnie po raz kolejny z rzędu wieczór będący połączeniem konferencji, muzyki i dobrych dań. W tym roku odbędzie sie on w Stacji Naukowej PAN w Paryżu pod Honorowym Patronatem Dyrektora Stacji prof. Macieja Foryckiego.
W programie: konferencja prof. Rafała Dobka z Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania pt. „Rola Polaków w rewolucji węgierskiej 1948 roku” i koncert trzech muzyków przybyłych z Budapesztu, którzy wykonają utwory Chopin, Kodaly i Bartok’a.

SPW

 

Marzec 2019 

27-30.06.2019

XXIII Międzynarodowa Konferencja - DKP w Wilnie

 logo naukaTemat :Nauka a jakość życia

 Organizator: Universitas Studiorum Polona Vilnensis

 Sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro ...

 Organizator: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL)

 CEL: Konferencja wielodyscyplinarna jest powołana by łączyć świat humanistów ze światem matematyków, przyrodników i wynalazców, inaczej mówiąc, budzić synergię naukowców, pisarzy i artystów realizujących ogólne ideały humanizmu. Sympozjum zaś pochyla się nad realizacją tychże ideałów w wybranym szczególnym regionie.

SEKCJE: 1 - Wartości duchowe i wiara; 2 - Historia; sztuka i literatura; językoznawstwo; 3 - Edukacja, psychologia i środki masowego przekazu; 4 - Matematyka, informatyka, nauki ścisłe; 5 - Ekonomia, polityka, bezpieczeństwo i prawo; 6 - Zdrowie i nauki o życiu; 7 - Inżynieria i technologia.

ROCZNICE: 450-lecie Unii Lubelskiej; 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872); 100-lecie wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; 80-lecie wybuchu II wojny światowej; 30-lecie Szlaku Bałtyckiego; 30-lecie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

PRELIMINARZ PROGRAMU:

27 czerwca 14:00 – hotel Domus Maria (Aušros vartų g. 12) – rejestracja i ekspozycja plakatów. Następnie Msza Św. (Kaplica Ostrobramska), sesja inauguracyjna, sesja plakatowa, przyjęcie powitalne.

28 czerwca 9:00-17:00 – sesje w Domus Maria.

29 czerwca – sesja wyjazdowa, w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego na dworze Houwaltów, w Mejszagole.

30 czerwca 9:00-14:00: wycieczka po miejscach znaczących dla kultury i nauki.

Wiecej informacji pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Luty 2019

25-27.04.2019

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - DKP w Wilnie

Temat : Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...

snpl logoOrganizator: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL)

Partnerzy : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku,
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

W 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej, konferencja ma na celu analizę przesłanek zawarcia Unii Lubelskiej i jej wpływu nie tylko na rozwój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale też na współczesne stosunki geopolityczne w Europie oraz próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących następujących kwestii: 

  • Jakie nauki możemy wyciągnąć z doświadczeń Unii Lubelskiej i co z tych pozytywnych doświadczeń możemy wnieść do Unii Europejskiej?

  • Czy obecnie mamy wspólne tradycyjne wartości i przewodnią ideę europejskiej solidarności?

  • Czy dążymy do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, czy pragniemy zachować związek silnych państw narodowych?

  • Przesłanki zawarcia Unii Lubelskiej: ich ocena z pozycji polskich, litewskich i innych naukowców oraz polityków na początku wieku XX i XXI, a prawda historyczna;

  • Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów po zawarciu Unii Lubelskiej;

  • Gry sił i interesów we współczesnej polityce europejskiej – „jądro“ i peryferie?

  • Projekt „Unia Europejska“ – współczesne wyzwania i zagrożenia;

  • Miejsce tradycyjnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz nowych wspólnot narodowych i religijnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej i prawnej krajów UE.

Analiza i ocena tych zjawisk pozwoli na przedstawienie osiągnięć, problemów i zagrożeń, z którymi na przestrzeni wieków zetknęła się nie tylko mniejszość polska na Litwie, lecz także inne mniejszości narodowe w krajach europejskich. Retrospektywna ocena tych zagadnień ma być platformą do zrozumienia współczesnych problemów współistnienia różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, a także nowych wspólnot etnicznych i religijnych w jednym oddzielnie wziętym państwie i w Unii Europejskiej oraz bazą do analizy dobrych praktyk europejskich, a także wypracowania propozycji, usprawniających współżycie różnych grup narodowych i etnicznych. Uczestnicy konferencji zaprezentują analizę omawianych zagadnień zarówno z punktu widzenia historii, jak i socjologii, politologii, prawa oraz szeroko rozumianych nauk o kulturze.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej SNPL – www.snpl.lt

 

 

 

Luty 2019

13.04.2019

IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO - POSK w Londynie

Temat : “Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię - wkład polskich inżynierów w rozwój brytyjskiej myśli technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia”

punoTematem przewodnim dziewiątej edycji Konferencji będzie prezentacja wpływu polskich inżynierów na rozwój brytyjskiej myśli technicznej. Prezentowane podczas konferencji wystąpienia przedstawią konstrukcje, projekty oraz odkrycia, przy których tworzeniu i realizacji walny udział mieli polscy inżynierowie. Oprócz wielu powszechnie znanych osiągnięć takich udział przy rozpracowaniu Enigmy, omówione zostaną także mniej popularne, ale równie ważne i nowatorskie zagadnienia, a także wielkie projekty, w których brali udział Polacy jak na przykład budowa Wioski Olimpijskiej czy też nowej linii metra CrossRail.  

Dodatkowe szczegóły wydarzenia sa dostępne na stronie konferencji: https://puno.edu.pl/ix-miedzynarodowa-konferencja-kwietniowa-polskiego-uniwersytetu-na-obczyznie/

 

 

 

Luty 2019

10.03.2019

2. Edycja Science Day: Polish Contribution - POSK w Londynie

science day 2019Science Day to popularno-naukowe wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności ze wszystkich grup wiekowych społeczności polonijnej jak i brytyjskiej. W ramach wydarzenia przewidziane są wykłady wybitnych specjalistów ze świata nauki. Oprócz tego organizowane będą interaktywne warsztaty, w czasie których uczestnicy (dzieci, młodzież i dorośli) będą mogli aktywnie poznać tajniki nauki poprzez twórcze rozwiązywanie problemów oraz zabawę intelektualną. Jest też przewidziana otwarta przestrzeń w ramach Science Show, gdzie goście będą mieć możliwość do bezpośredniego kontaktu i zapoznania się z nauką i techniką.

Cel Science Day:

● popularyzacja nauki wśród polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii

● promocja osiągnięć polskich naukowców w Wielkiej Brytanii

zainteresowanie młodzieży nauką, informowanie o możliwościach zawodowych – wyborze kariery

● nawiązanie współpracy z polskimi organizacjami naukowymi znajdującymi się poza granicami kraju

● integracja polskiej społeczności

integracja ze środowiskiem brytyjskim i wspieranie dialogu polsko-brytyjskiego

● budowanie pomostów między naukami ścisłymi a humanistycznymi

Trzy formy interakcji z nauką, dające zarówno osobom prowadzącym, jak i uczestnikom możliwość wyboru formy dla nich najbardziej odpowiedniej, niezależnie od wieku, profesji i zainteresowań.

WARSZTATY INTERAKTYWNE - zajęcia opierające się na zastosowaniu nauki w codziennym życiu w połączeniu z aktywnym uczestnictwem, twórczym rozwiązywaniem problemów oraz zabawą intelektualną.

WYKŁADY POPULARNONAUKOWE - seminaria z zakresu różnych dziedzin nauki podzielone na bloki tematyczne. Po każdym wykładzie będzie możliwość zadania pytań oraz dyskusji.

• POKAZY NAUKOWE – doświadczenia i prezentacje. pokazów jest przyciągnięcie uwagi widza do jednego konkretnego problemu/zagadnienia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, natomiast uczestnictwo w warsztatach wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja na stronie https://www.welcome2science.pl/.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (PTNO) www.ptno.org

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) www.puno.edu.pl

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii www.stpuk.org

Polonium Foundation (PF) www.poloniumfoudation.org

 

 

 

Luty 2019

Czwartek 4U – luty 2019

28.02.2019

 czwartek 4 u 28 02 19POSK w Londynie godz. 19.00 - Spotkanie STP z cyklu „Czwartek 4 YOU”

 

Temat prezentacji: Modernizacja infrastruktury kolejowej TFL

Prelegent: Anna Kopyto, inżynier budownictwa w specjalności konstrukcjyjno-budowlanej. Od 2014 roku pracuje przy projektach modernizacyjnych infrastruktury londyńskiego metra.

 

 

 

Luty 2019

Konferencja SITPF

8.02.2019

 sitpf 2019 02 08

PAN w Paryzu godz. 19.00 – Konferencja SITPF

Temat: Jak doszlo do odkrycia fal grawitacyjnych

Prelegent: prof. Tomasz Bulik

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczen 2019

Czwartek 4U - styczen 2019

31.01.2019

czwartek 4 u 31 01 19POSK w Londynie godz. 19.00 - Spotkanie STP z cyklu „Czwartek 4 YOU”

 Temat prezentacji: Laserowe skanowanie budynków przy użyciu Matterport.

Prelegent: Tomasz Gerlich, założyciel firmy Output Precision Ltd z siedzibą w Manchesterze. Firma specjalizuje się w skanowaniu laserowym 3D, modelowaniu 3D w AutoCAD i Revit, wirtualnych wycieczkach oraz w pomiarach geodezyjnych.

 

 

Styczen 2019

KONKURS STIPL

20.12 2018

W Gimnazjum inżynieryjnym im. Joachima Lelewela, patronowanym przez Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP) obył się konkurs "Chcę zostać żynierem", w  którym wzięły udział uczniowie szkół polskich miasta Wilna.                                                    

Konkurs byl współfinansowany z programu "Pomoc Polakom na wschodzie". 

konkurs stipl minUczestnikom konkusu postawiono 19 pytań. Kilka pytań dotyczyło znajomości miasta Wilna. Uczestnicy mieli 60 sek na odpowiedz. Ostatnie pytanie: "Dlaczego chcesz zostać inżynierem?" miało więcej czasu na odpowiedż. Komisja w skladzie : inż. S. Olszewski, inż. H. Falkowski, inż. Irena Pietrulewicz i dr.nauk profesor T. Łozowski wyłoniła zwycięzców.

1 - Daniel Bogdziuł, uczeń 7d klasy gimnazjum im Władyslawa Syrokomli

2 - Patrycja Markowska, uczennica 6a klasy gimnazium inżynieryjnego im. Joachima Lelewela

3 - Marcin Dawidowicz, uczeń 5b klasy Gimnazjum im. Wladysława Syrokomli

 Zwyciezcy otrzymali wartosciowe nagrody w postaci komputera i tablet.

Wszyscy uczestnicy dostali pamięć USB z logiem STIPL.

 

 

Styczeń 2017

Encyklopedia Narodowego Dziedzictwa Polonii

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek, profesor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii zaprasza do udziału w tworzeniu dzieła „Encyklopedia Narodowego Dziedzictwa Polonii”. Więcej informacji w linku poniżej.

Pełna informacja nt. pisania biogramów osobistych bądź też stowarzyszeniowych.