Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.
(Verein Polnischer Ingenieure in Österreich)

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii (Verein Polnischer Ingenieure in Österreich) powstało 15.11.1997 roku. VPI tworzą inżynierowie i technicy, wykształceni w Polsce lub w Austrii, posiadający wieloletnie, prawdziwie wolnorynkowe doświadczenia zawodowe, prowadzący własne przedsiębiorstwa, biura projektów, często zajmujący odpowiedzialne stanowiska w firmach i organizacjach liczących się na ogromnym rynku Unii Europejskiej. VPI zrzesza obecnie 148 członkiń i członków, w tym 138 zwyczajnych, 2 organizacyjnych (firmy), 2 nadzwyczajnych i 6 honorowych.

Jednym z ważnych celów jest prowadzenie działalności opiniotwórczej dla firm i organizacji austriackich i polskich, które zamierzają nawiązać wzajemne kontakty, a oczekujących kompetentnej, wiarygodnej i obiektywnej weryfikacji możliwości potencjalnego partnera. Stowarzyszenie ma na swym koncie szereg udanych, efektownie zorganizowanych przedsięwzięć. Do najciekawszych należy zaliczyć przeprowadzone profesjonalnie, na bardzo wysokim poziomie, kilkudniowe austriacko-polskie konferencje i sympozja - analizujące bardzo istotne dla rozwoju Polski dziedziny i dające konkretne przykłady możliwych i korzystnych dla Polski rozwiązań. Strona austriacka może przy tej okazji zapoznać się z aktualnym stopniem zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć oraz dokonać oceny stopnia zainteresowania możliwym zaangażowaniem w Polsce. Zauważona i wielokrotnie komentowana przez prasę austriacką (Der Standard, Kurier, Die Presse i inne) działalność VPI z pewnością przyczyniła się do lepszego zapoznania się austriackiej opinii publicznej z tematami związanymi z Polską jako nowym członkiem Unii Europejskiej, oraz do rozwoju pozytywnego nastawienia Austrii w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.vpivienna.org
(Strona Stowarzyszenia otworzy się w nowym oknie a bieżące zostanie automatycznie zamknięte)